YILLIK İZİN NEDİR? YILLIK İZİN HAKKI NE ZAMAN DOĞAR ? YILLIK İZİN KAÇ GÜNDÜR ? YILLIK İZİN SÜRESİ ARTTIRILABİLİR Mİ ? KULLANILMAYAN YILLIK İZİN SÜRELERİ BİR SONRAKİ YILA AKTARILABİLİR Mİ ?KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETİ ALINABİLİR Mİ?YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER NELERDİR? YILLIK İZİN ALACAĞI İÇİN AÇILACAK DAVA DA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR? YILLIK İZİN ALACAKLARI İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NE KADARDIR?

YILLIK İZİNİN DAYANAĞI NEDİR? Dinlenme hakkı Anayasa’nın 50. Maddesinde ‘Dinlenmek, çalışanların hakkıdır’’ ibaresi ile yer almakta ve aynı maddenin devamında ‘’ Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.’’ Şeklinde de yıllık izin hakkının varlığından bahsetmektedir.
Read More

İŞ KAZASI NEDİR? İŞ KAZASININ UNSURLARI NELERDİR? İŞ KAZASINDA ÖLÜM VEYA YARALANMANIN MEYDANA GELMESİ SONUCU İSTENEBİLECEK TAZMİNATLAR NELERDİR?

İş Kazası Kavramı Kaza; maddi zarar, ölüm veya yaralanma gibi sonuçlara sebep olan olaylar zinciri olarak tanımlanabilir. Kaza kavramı, beklenmedik ve istenmeyen bir olayı belirtir ve kazalarda kasıt unsuru bulunmaz. Beklenmeyen, bir maddi zarar veya yaralanmalara yahut da ölümlere sebebiyet veren olaylar
Read More

İŞE AİDE DAVASI NEDİR? İŞE İADE DAVALARI HANGİ DURUMDA AÇILIR? İŞE İADE DAVALARININ KOŞULLARI NELERDİR? İŞE İADE DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR? GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARI NELERDİR?

İŞE İADE DAVASI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ FESİHTEN BAHSEDEBİLİRİZ? İş sözleşmesinin geçersiz veya haksız yere sona erdirilmesinden dolayı işçilerin, işe geri dönebilmek amacıyla açtıkları davadır. İş Kanunu Madde 18/1 ‘’ Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi
Read More

HİZMET TESPİTİ DAVASI (SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI)

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR? HİZMET TESPİT DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR? HİZMET TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR? Hizmet Tespit Davası Nedir? Hizmet tespit davası; SGK’ya karşı hizmet sürelerinin eksik bildirilmesi, sigortasız çalıştırılan veya devamlı çalıştırılmasına rağmen işe giriş çıkışları yaptırılan işçilerin işverenlere karşı açtıkları
Read More