ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA NE YAPILABİLİR?

Anlaşmalı Boşanma Koşulları Nelerdir?

TMK madde 166/ f. 3 Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Bu durumda koşulları;

  1. Evlilik en az bir yıl sürmüş olması
  2. Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi
  3. Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi
  4. Boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi (protokolüı) uygun bulması şarttır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü; tarafların ileride yapacakları bir anlaşmaya dayanak olacak belgeye denir. Bu protokol boşanma sırasında çıkacak çekişmeleri engellemek amacıyla yapılır. Tüm konuları içinde bulunduran bir protokol hazırlanmalıdır. Protokolde maddi ve manevi tazminattan, varsa çocukların velayetine kadar her türlü konu hakkında anlaşmaya varılmış olunmalıdır. Eğer taraflardan biri anlaşmaya uygun hareket etmez veya anlaşma yerine getirilmezse dava anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanmaya dönüşür. Anlaşmalı boşanmanın şartlarından biri olan protokol boşanma dilekçesi ile sunulabilir veya dava sürecinde de sunulabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Protokol Hükümleri Yerine Getirilmemesi Durumunda Ne Yapılabilir?

Tarafların anlaşarak yaptıkları protokole uyulmaması durumunda taraflardan biri protokolün ihlalini bildirebilir ve tekrardan dava açabilir. Taraflar boşanmış olsa bile anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmadığı durumda bireysel dava açma hakları bulunur.

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi ve kararda belirtildiği sürede diğer eşin borcunu yerine getirmemesi halinde ilamlı icra takibi de başlatılabilecektir. Burada önemli olan protokol maddelerinin icra edilebilir nitelikte olup olmadığıdır.

 

etiket: #anlaşmalı boşanma #boşanma #mal paylaşımı #anlaşmalı boşanma protokol 

Leave a Comment