HİZMET TESPİTİ DAVASI (SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI)

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR? HİZMET TESPİT DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR? HİZMET TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Hizmet tespit davası; SGK’ya karşı hizmet sürelerinin eksik bildirilmesi, sigortasız çalıştırılan veya devamlı çalıştırılmasına rağmen işe giriş çıkışları yaptırılan işçilerin işverenlere karşı açtıkları dava türüdür.

Hizmet Tespit Davasının Şartları Nelerdir?

1-    İşçi ve işveren arasında geçerli bir hizmet sözleşmesi bulunmalıdır.

2-    İşçi sözleşme boyunca iş görme borcunu yerine getirmelidir.

3-    İşçinin çalışma durumunun sigortaya bildirilmemiş veya kazanç ve prim ödeme gün sayılarının eksik bildirilmiş olması gerekmektedir.

4-    İşçinin sigortasız çalıştırıldığının veya sigorta primlerinin eksik ödendiği durumunun SGK tarafından daha öncesinden tespit edilmemiş olması gerekmektedir.

5-    Hak düşürücü süreler içerisinde dava açılmış olmalıdır.

6-    İşçinin sigortalı sayılmayan kişilerden biri olmaması gerekmektedir.

Hizmet Tespit Davasında Kime Dava Açılır?

Hizmet tespit davası, işçinin eski iş verenine karşı açılmaktadır. İşverenin ölmesi durumunda ise işverenin mirasçılarına karşı da dava açabilmektedir. Eski işveren işyerini devretmesi durumunda ise eski işverenin prim borçlarından müteselsil sorumlu olması gerekçesiyle yeni işverene karşı da işbu dava açılabilmektedir.

Hizmet Tespit Davasında Arabuluculuk Şart Mıdır?

İş Kanunu, bazı davalarda zorunlu arabuluculuk şartı getirmiştir. Hizmet tespiti davası açısından zorunlu arabuluculuğa başvurma şartı bulunmamaktadır.

Hizmet Tespit Davasında Görevli Mahkeme

Hizmet tespit davalarında İş Mahkemeleri görevlidir, İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme açısından ise genel kural geçerli olup davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Bunun dışında işçinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkili mahkemedir.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

Hizmet tespit davasında zamanaşımı süresi olmayıp onun yerine hak düşürücü süre vardır ve bu süre 5 yıldır. Bu sürenin başlangıç tarihi hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak hesaplanır.

Hizmet Tespit Davasında Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Hizmet tespit davasında; işçinin hizmet süresinin belirlenmesi ve şartlarının düzenlenmesi amaçlandığından hizmet tespit davasında tazminat alınamaz.

 

 

Leave a Comment