ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? DAVA HAKKI-KUSUR DURUMU-ZAMAN AŞIMI- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? DAVA HAKKI-KUSUR DURUMU-ZAMANAŞIMI

 

Araç değer kaybı, maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle aracın ikinci el piyasasında meydana gelen değer kaybını ifade eder. Trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm vakıaları meydana gelebileceği gibi, sadece araçlarda maddi hasar da meydana gelebilir.  Ülkemizde ikinci el araba alırken hasarsız araçlar tercih edilmekte ve kaza geçiren araçlar, hasarsız araçlara göre piyasa fiyatından daha düşük bedelle satılmaktadır. Bu durum ikinci el piyasasını da olumsuz etkilemektedir.

 

Karayolları Trafik Kanunu md 85 e göre ; “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar”

Yine Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’nda araç değer kaybı  teminat altına alınmıştır.

 

Kanun, araç sahibine bu konuda seçimlik hak tanımaktadır. Aracı hasara uğrayan kişi;

  • Araç sahibine ,
  • Araç sürücüsüne ya da
  • Kusurlu olan aracın Trafik Sigortasına gidebilir.

Uygulamada, araç değer kaybının tahsili için kusurlu olan aracın trafik sigortasına gidilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre;  kusurlu olan tarafın sigorta şirketi,  diğer aracın; uğradığı maddi zararı ve araçta oluşan değer kaybını kusur oranında karşılamakla yükümlüdür. Ancak kaza sebebiyle oluşan dolaylı zararlar genel olarak sigorta şirketlerinin poliçesinde yer almadığı gerekçesiyle, sigorta şirketi tarafından karşılanmamaktadır. Tüm bu hesaplamalar kusur oranı nispetinde yapılmaktadır.

 

Araç değer kaybı hesaplanması birden fazla etkene bağlıdır. Aracın modeli, model yılı, kilometresi, hasarın boyutu vs. değişmektedir.

 

Araç değer kaybı, ikame araç bedeli ve kazanç kaybı, kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir.

 

Araç değer kaybını almak için, dava açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru da yapılabilir. Başvurular Sigorta Tahkim Komisyonu’nda Dava açmaya nazaran daha hızlı sonuçlanır. Komisyon, istenilen evrakların fazla ve çeşitli olması sebebiyle dosyaları iade edebilmektedir. Bu da çok fazla zaman kaybına neden olur. Bu tür sorunlarla karşılaşmamanız için iletişime geçebilirsiniz.

 

AV BANU KIRIMLIER

 

 

 

Leave a Comment