İŞ KAZASI NEDİR? İŞ KAZASININ UNSURLARI NELERDİR? İŞ KAZASINDA ÖLÜM VEYA YARALANMANIN MEYDANA GELMESİ SONUCU İSTENEBİLECEK TAZMİNATLAR NELERDİR?

İş Kazası Kavramı Kaza; maddi zarar, ölüm veya yaralanma gibi sonuçlara sebep olan olaylar zinciri olarak tanımlanabilir. Kaza kavramı, beklenmedik ve istenmeyen bir olayı belirtir ve kazalarda kasıt unsuru bulunmaz. Beklenmeyen, bir maddi zarar veya yaralanmalara yahut da ölümlere sebebiyet veren olaylar
Read More

İŞE AİDE DAVASI NEDİR? İŞE İADE DAVALARI HANGİ DURUMDA AÇILIR? İŞE İADE DAVALARININ KOŞULLARI NELERDİR? İŞE İADE DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR? GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARI NELERDİR?

İŞE İADE DAVASI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ FESİHTEN BAHSEDEBİLİRİZ? İş sözleşmesinin geçersiz veya haksız yere sona erdirilmesinden dolayı işçilerin, işe geri dönebilmek amacıyla açtıkları davadır. İş Kanunu Madde 18/1 ‘’ Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi
Read More

HİZMET TESPİTİ DAVASI (SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI)

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR? HİZMET TESPİT DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR? HİZMET TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR? Hizmet Tespit Davası Nedir? Hizmet tespit davası; SGK’ya karşı hizmet sürelerinin eksik bildirilmesi, sigortasız çalıştırılan veya devamlı çalıştırılmasına rağmen işe giriş çıkışları yaptırılan işçilerin işverenlere karşı açtıkları
Read More

İHBAR TAZMİNATI NEDİR ? İHBAR TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR? İHBAR SÜRESİ NEDİR NASIL HESAPLANIR ? İHBAR TAZMİNATI NET BRÜT HESABI NASIL YAPILIR?

İHBAR TAZMİNATI NEDİR ? İHBAR TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR? İHBAR SÜRESİ NEDİR NASIL HESAPLANIR ? İHBAR TAZMİNATI NET BRÜT HESABI NASIL YAPILIR? İHBAR TAZMİNATI NEDİR?   İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmeden önce kanunda belirtilen bildirim sürelerine ilişkin koşulu yerine getirmeyen
Read More

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI NELERDİR ? İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESİH NEDİR? İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESİH NEDİR? KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR ?

KIDEM TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI   KIDEM TAZMİNATI NEDİR ? Kıdem tazminatı, 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde belirtilen hallerden biri ile işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır. Yargıtay’a göre “işverene
Read More